WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: PWSSP w Łodzi

Pierwsza siedziba PWSSP w Łodzi

Kamienica przy ul. Narutowicza 77 była pierwszą siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Budynek pochodzący z 1925 roku wzniesiony został jako kamienica mieszkalna, jednak wkrótce przeznaczony został na potrzeby edukacyjne. Pracownie artystyczne, sale wykładowe, biblioteka wypełniły część parteru, drugie piętro oraz ostanią kondygnację, ponieważ pozostałą część budynku zajmowała Szkoła Przemysłu Artystycznego, Ognisko Sztuk Plastycznych ...

70 lat ASP w Łodzi

Rok 2015 był wyjątkowym rokiem. Akademia obchodziła 70 rocznicę swojego istnienia. Była to okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku uczelni, uhonorowania pamięci wybitnych założycieli szkoły, nieżyjących profesorów, emerytowanych i obecnych pracowników, spotkań absolwentów i studentów. Okres ten wypełniły wystawy, spotkania, pokazy, konferencje uświadamjające dokonania pokoleń tworzących ducha Akademii. ...

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy siedemdziesięciolecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: prof. Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Szczepan Miłosz Konsul Honorowy Austrii w Łodzi prof. Krzysztof Skotnicki Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi Krzysztof Apostolidis Kons...

Patronat Honorowy

Patronant honorowy nad obchodami siedemdziesiątej rocznicy założenia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ...

Kalendarium głównych uroczystości jubileuszowych z okazji 70-leciaASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

05.03.2015rozpoczęcie obchodów – uroczysty Senat ASP w Łodzi wręczenie doktoratu honoris causa Jerzemu Skolimowskiemu, aula CPM, ASP wernisaż ekspozycji prezentującej fotografie z życia Jerzego Skolimowskiego, Galeria Kobro, ASP wernisaż wystawy „Jerzy Skolimowski. Malarstwo”, Ośrodek Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, kurator: prof. Tomasz Chojnacki 17.03.2015wykłady i warsztaty przygotowane przez paryskich grafików projektantów:...

Wiesław Garboliński rektor 1975-1981  

PWSSP w Łodzi (1980) ...

Ryszard Hunger rektor 1987-1993

odbywa się uroczystość nadania PWSSP imienia Władysława Strzemińskiego (23 kwietnia 1988) utworzenie Wydziału Form Przemysłowych w łódzkich uczelniach, w tym PWSSP, odbywa się strajk okupacyjny na rzecz legalizacji Niezależnego Związku Studentów (1989) ...

Marian Wimmer dyrektor 1948-1949

uczelnię wizytuje wiceminister Włodzimierz Sokorski i dyrektor Dep. Szkolnictwa Artystycznego MKiS Bohdan Urbanowicz, wizytacji towarzyszy wystawa prac studenckich, konferencja wykladowców Wydziału Włókienniczego z wizytatorami i przedstawicielami przemysłu lekkiego Wydział Włókienniczy przenosi się do lokalu przy ul. Piotrkowskiej 167 ...

Stefan Wegner rektor 1949-1950

Stefan Wegner w roku akademickim 1949/1950 pełnił funkcję dyrektora, a następnie rektora uczelni. w trakcie pełnienia tychże funkcji następuje: wprowadzenie tytułów rektora, prorektora, dziekana, prodziekana powstaje komitet budowy gmachu PWSSP (lokalizacja przewiduje zbieg ulic Narutowicza i Uniwerswyteckiej) Katalog artystów Gazeta Wyborcza...

Stanisław Borysowski rektor 1950-1951

powołano Wydział Architektury następuje likwidacja Wydziału Plastyki Przestrzennej Departament Szkolnicywa Artystycznego MKiS powiadamia o odłożeniu budowy nowego gmachu uczelni, a następnie o skreśleniu budowy z planu ...

Roman Modzelewski rektor 1951-1963

MKiS decyduje o stopniowej likwidacji Wydziału Architektury Wnętrz (1952) rozpoczyna się organizacja szkolnych pracowni doświadczalnych (1952) PWSSP staje się jednostką jednowydziałową (1955) uczelnia pozyskuje nowe lokale w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 167, ul. Kopcińskiego 54, ZPB im. J. Stalina (1951), następnie przy ul. Piotrkowskiej 89 (1954), a także przy ul. Narutowicza 125 (1957) związki uczelni z przemysłem owocują powołaniem włókienniczych komóre...

Zdzisław Głowacki rektor 1963-1971

PWSSP w Łodzi dyplomuje 655 absolwentów, będąc na trzecim miejscu po akademiach w warszawie i krakowie zawarto umowę między pwssp a politechniką Łódzką o współpracy wydziałów włókienniczych (1970) ...

Roman Artymowski rektor 1971-1975

wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach PWSSP (1971) przeprowadzenie reformy strukturalnej i programowej (1971) zaakceptowanie projektu tehnicznego nowego gmachu (1972) 30-lecie istnienia PWSSP ...

Krystyn Zieliński rektor 1981-1987

PWSSP w Łodzi (1985) zostaje powołany nowy wydział wychowania plastycznego, kieruje nim zdzisław głowacki (1985) sejm na wniosek komisji kultury i komisji prac ustwodawczych nadaje pwssp imie władysława strzemińskiego (1987) ...

Jerzy Treliński rektor 1993-1999

pierwsza edycja Gali Dyplomowej Katedry Ubioru (1995) uczelnia otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych (1996) nadanie tytułu honoris causa Magdalenie Abakanowicz (1998) ...

Stanisław Łabęcki rektor 1999-2005  

nadanie tytułu doktora honoris causa Romanowi Opałce (2000) pierwsza edycja konkursu najlepszych dyplomów ASP Rocznik - Prime Time (2000) nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu Grzegorzewskiemu (2001) nadanie tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Fijałkowskiemu (2002) nadanie tytułu doktora honoris causa Andrzejowi Turowskiemu (2004) ...

Grzegorz Chojnacki rektor 2005-2012

powołanie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (2005) modernizacja instalacyjna i funkcjonalna budynku uczelni (2006-2008) pozyskanie funduszy na remont i rozbudowę uczelni utworzenie Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON" rozpoczęcie budowy Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki podjęcie współpracy z Domem Pracy Twórczej w Uniejowie (2010) utworzenie Laboratorium Działań Artystyc...

Jolanta Rudzka-Habisiak rektor 2012-2020

2012-2016 otwarcie nowego budynku, w którym zlokalizowano Centrum Promocji Mody (2013) pierwsza edycja Międzynarodowego Triennale Tkaniny Młodych YTAT (2013) pierwsza edycja letnich kursów PATA - Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki Artystycznej (2013, a od następnego roku Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej) podpisanie umowy w sprawie przejęcia budynku przy ul. Księży Młyn 13/15 (2013) otwacie nowego budynku, w którym zlokalizowano Cent...

Gmach uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121

PWSSP w Łodzi imienia władysława strzemińskiego25 września 1987sejm na wniosek komisji kultury i komisji prac ustawodawczych nadaje pwssp imię władysława strzemińskiego23 kwietnia 1988odbywa się uroczystość nadania imienia władysława strzemińskiego. uczestniczą w niej oprócz pedagogów i studentów bardzo licznie zgromadzeni przedstawiciele życia kulturalnego Łodzi i polsk...

Władysław Strzemiński

ur. 21 listopada 1893 w Mińsku, zm. 26 grudnia 1952 w Łodzi culture.pl ASP w Łodzi Nieznane zdjęcia Strzemińskiego dzieje.pl Wladyslaw Strzeminski Retrospective at MS2 Kobro y Strzemiński. Prototipos vanguardistas https://vod.tvp.pl/video/niebieskie-kwiaty-film-o-milosci-katarzyny-kobro-i-wladyslawa-strzeminskiego,niebieskie-kwiaty,38596273 https://vod.tvp.pl/video/przewodnik-po-sztuce,odc-2-wladyslaw-strzeminski,9138818 ...

Profesor Stefan Krygier

Ukończył łódzką PWSSP (obecnie ASP), gdzie studiował w latach 1945-50 (Wydział Malarstwa) i pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego (Wydział Plastyki Przestrzennej), następnie (od 1957) prowadził pracownię grafiki użytkowej, a później artystycznej. W roku 1963 uzyskał dyplom architekta na Politechnice Warszawskiej; od 1975 pracował w Instytucie Architektury Politechniki Łódzkiej. Już w czasie studiów łódzkich interesował się równie...

Roma Hałat

PWSSP w Łodzi jako asystentka, najpierw w pracowni prof. teresy tyszkiewicz, a od 1963 w pracowni malarstwa i rysunku prof. stefana wegnera.w 1969 roku powstała w Łodzi grupa „konkret”, do której, poza romą hałat, należeli: aleksander hałat, ryszard hunger, andrzej jocz, zbigniew kosiński, andrzej nawrot, henryk strumiłło oraz konrad frejdlich i antoni szram. w 1972 rozpoczęła p...

 Fundament

W dniach 22 października – 5 listopada 2015 r. w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentowana była wystawa pt. “Fundament”, której autorami i kuratorami byli dr Magdalena Soboń i dr Artur Chrzanowski.Wystawa była wspomnieniem o zmarłych profesorach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W formie audiowizualnej instalacji przypomniane zostały postawy artystyczno-dydaktyczne z okresu 70 lat historii Uczelni. W wystawie zos...

Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyyszkiewicz urodziła się w Krakowie w 1906 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 r. była związana z łódzką uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 1978 r. Zmarła w w Łodzi w 1992 r. culture.pl Ród Ledóchowskich magazynszum.pl atlassztuki.pl ...

Lech Kunka

Lech Kunka, jeden z najwybitniejszych łódzkich artystów i pedagogów, związany był z łódzką uczelnią artystyczną w latach 1962-1978. kunka.art.pl muzeum-lodz.pl artysci-lodzkie.pl culture.pl ninateka.pl...

Janina Tworek-Pierzgalska

Janina Tworek-Pierzgalska, wybitna artystka specjalizująca się w grafice, rysunku oraz tkaninie artystycznej, związana była z łódzką uczelnią od 1955 r. W latach 1981-1983 pełniła funkcję prorektora łódzkiej uczelni. encyklopedia.pwn.pl 70lat.asp.lodz.pl Wybrana bibliografia: Janina Tworek Pierzgalska: 1933-1983 / [opracowanie i redakcja Aleksandra Mańczak; teksty: Jolanta Rudzka Habisiak, Irena Huml, Janina Tworek-Pierzgalska, Teresa Tyszkiewicz, Danuta Wr&o...

Antoni Starczewski

Antoni Starczewski w latach 1946-51 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi m. in. pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego. W 1955 roku podjął pracę w macierzystej uczelni, w 1957 roku, jako starszy asystent objął pracownię projektowania dywanów na Studium Ogólnym PWSSP, a od 1961 roku dodatkowo prowadził również pracownię rzeźby. Od 1981 roku kierował Katedrą Tkaniny na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. W 1991 roku uzyskał sto...

Roman Modzelewski

culture.pl homesquare.pl artysci-lodzkie.pl mgslodz.pl asp.lodz.pl...

Nadanie Uczelni imienia Władysława Strzemińskiego

23 kwietnia 1988r. odbyła się uroczystość nadania Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi imienia Władysława Strzemińskiego. Odsłonięcia pamiątkowego napisu oraz faksymile podpisu artysty dokonała jego córka Nika Strzemińska. W galerii Uczelni otwarto wystawę prac Władysława Strzemińskiego. Po wernisażu odbyła się sesja poświęcona patronowi PWSSP. Uroczystości zakończył koncert utworów zadedykowany Strzemińskiemu pt.: Polichromie Zygmunta ...

Bogusław Balicki

PWSSP w Łodzi) przyszłego wieloletniego współtwórcę projektów plakatów spółki autorskiej balicki & Łabęcki. rozpoczęła ona działalność w 1967 roku plakatem "grupa n" (dla muzeum sztuki w Łodzi). w trakcie współpracy obu autorów powstało ponad pół setki plakatów - głównie dotyczących wydarzeń kulturalnych odbywających...

Henryk Strumiłło

http://www.henrykstrumillo.com/index.php/kontakt/...

Andrzej A. Sadowski

PWSSP w Łodzi, Łódź, gmach pwssp ii ogólnopolska wystawa „sztuka faktu 78”, bydgoszcz, galeria bwa wystawa „prawda człowieka, prawda artysty”, wrocław, galeria sztuki współczesnej „awangarda” „pejzaż przedmieść robotniczych”, zgierz, zgierska galeria sztuki „Łódź – stadt der arbeit und der revolutionären tr...