WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: ASP

Historia Wydziału Sztuk Wizualnych   

Wydział Sztuk Wizualnych dwukrotnie zmieniał swoją nazwę. Pierwszych studentów przyjął w roku 1985 jako Wydział Wychowania Plastycznego, powołany dla kształcenia nauczycieli. W roku 1994, wraz z przyjęciem nowego programu kształcenia artystów z przygotowaniem pedagogicznym, zmieniono nazwę na Wydział Edukacji Wizualnej, a w roku 2010, w związku z rozwojem nowych specjalności studiów, przyjęto nazwę obecną. Również nazwa kierunku, w momencie wprowadz...

Historia Wydziału Grafiki i Malarstwa

ASPiracje i podejmowane działania miała osoba patrona uczelni, władysława strzemińskiego, wybitnego artysty i teoretyka sztuki, pedagoga pwssp (1945-1950), ale przede wszystkim twórcy nowatorskiej koncepcji druku funkcjonalnego, autorskiego programu kształcenia projektantów i organizatora pierwszej wystawy drukarstwa nowoczesnego w polsce. można więc powiedzieć, że powstanie w 1971 ro...

Doktor honoris causa dla Junko Koshino

Junko Koshino Uroczyste nadanie doktoratu honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, na wniosek Rady Wydziału Tkaniny i Ubioru, odbyło się 1 października 2015 roku. Urodziła się w 1939 roku w Osace (Japonia). Jej ojciec był krawcem. Siostry Hiroko i Michiko, podobnie jak ona są cenionymi projektantkami mody. W roku 1961 Junko Koshino ukończyła studia w Bunka Fashion College w Tokio, a już w 1966 roku otworzyła swój butik w Tokio. Pierwszą kolek...

Doktor honoris causa dla Jerzego  Skolimowskiego

Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego Jerzemu Skolimowskiemu, na wniosek Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa, odbyło się 5 marca 2015 roku. Jerzy Skolimowski urodził się 5 maja 1938 roku w Łodzi. Był synem zamordowanego w obozie koncentracyjnym przywódcy polskiego podziemia. Po II Wojnie Światowej wraz z matką (attache kulturalnym) zamieszkał w Pradze w Czechach, gdzie uczył się w gimnazjum razem z Miloš...

Stanisław Fijałkowski doktorem honoris causa

ASP, senat uczelni nadał profesorowi stanisławowi fijałkowskiemu tytuł doktora honoris causa w dniu 15 listopada 2002 r. recenzentami doktoratu byli prof. ryszard otręba z ASP w krakowie oraz prof. andrzej m....

Stanisław Fijałkowski

Stanisław Fijałkowski urodził się 4 listopada 1922 w Zdołbunowie na Wołyniu (obecnie Ukraina). W latach 1944-45 został wywieziony do Królewca na przymusowe roboty. Studia rozpoczął w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w 1946 pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera. „Dyplom otrzymałem w 1951 roku, studiując przez kilka lat równolegle grafikę na Wydziale Grafiki i architekturę budowlaną na Wydziale Plastyki Przestrzennej. (…...

Tytuł doktora honoris causa dla Magdaleny Abakanowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pierwszy w swojej historii doktorat honoris causa nadała Magdalenie Abakanowicz. Artystka przyjęła tytuł z rąk rektora uczelni prof. Jerzego Trelińskiego w dniu 17 czerwca 1998 roku, promotorem doktoratu był prof. Krystyn Zieliński. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy artystki pt. „Klatki”. Magdalena Abakanowicz Urodziła się 20 czerwca 1930 w Falentach. W latach 1950-1954 studiowała malarstwo ...

Tytuł honoris causa dla Jerzego Grzegorzewskiego

Jerzy Grzegorzewski polski reżyser, inscenizator, scenograf teatralny, malarz. Urodził się 29 czerwca 1939 roku w Łodzi, zmarł w roku 2005 w Warszawie (pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach). Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz wydziału reżyserii warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W listopadzie 1962 roku w Galerii Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło odbyła się pierwsza wystawa malarstwa Jerzego Grzegorzewskiego. Jego spe...

Leon Ormezowski pierwszym dyrektorem PWSSP w Łodzi

W 1945 roku, (w wieku 49 lat) Leon Ormezowski został pierwszym dyrektorem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, a od 15 lutego 1947 roku, na mocy Ministerstwa Kultury i Sztuki - Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W czerwcu 1948 roku zrezygnował z funkcji dyrektora. Uczelnia mieściła się w budynku przy ulicy Narutowicza 77. W tym samym budynku znajdowały się jeszcze Szkoła Przemysłu Artystycznego, Ognisko Sztuk Plastycznych i Wydział Stomatologiczny Uniwersytetu ...

Tytuł doktora honoris causa dla Romana Opałki

Roman Opałka (ur. 27 sierpnia 1931 w Abbeville-Saint-Lucien, Francja), polski artysta – malarz i grafik tworzący w nurcie konceptualizmu. Od roku 1977 mieszkał na stałe we Francji.W latach 1949 – 1950 studiował w PWSSP w Łodzi, w latach 1950-1956 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. ”Od 1965 roku Roman Opałka zaczął tworzyć projekt swojego życia, dzięki któremu uzyskał sławę i uznanie krytyków sztuki. Dzieło nosi tytuł &bdqu...

Leon Ormezowski

Ormezowski Leon urodził się 4 marca 1896 roku w Bolechowie (obecnie Ukraina). Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego w 1927 roku na Uniwersytecie Warszawskim wykładał i prowadził kursy m.in. w Szkole Sztuk Pięknych im. Zygmunta Waliszewskiego w Warszawie, w Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona, w Liceum Krzemienieckim, Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. W Łodzi został nauczycielem w Szkole Przemysłu Artystycznego,...

Krystyna Jaguczańska-Śliwińska

ASPektowości formy tkaniny drukowanej. w roku 1980 otrzymała nagrodę ministra kultury i sztuki. ma w swoim dorobku wystawy indywidualne w Łodzi, warszawie Łomiankach, nowym sączu, nowym targu, olkuszu oraz w nakskov w danii. brała udział w wielu wystawach zbiorowych za granicą w kanadzie, danii, czechosłowacji i na węgrzech, a także w polsce: w Łodzi, warszawie, toruniu, bydgoszczy, kielcach, now...

Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak urodził się 10 września 1954 roku w Łasku. W latach 1974–1979 odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom, zrealizowany w Pracowni Technik Drzeworytniczych profesora Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Fijałkowskiego, obronił w roku 1979. Od 1983 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na W...

Wydział Tkaniny i Ubioru

ASP jako jedyna uczelnia w kraju zapewnia studentom tak szeroki zakres działań i możliwości projektowych w dziedzinie mody – a więc oprócz ubioru, także realizację autorskich tkanin, dzianin i druków na tkaninie do danej kolekcji, obuwia i akcesoriów, biżuterii. ta kompleksowość czyni wydział wyjątkowym, unikatowym. nowoczesny warsztat projektowy, profesjonalnie wyposaż...

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych

Od 1 października 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia rozpoczęli studenci pierwszego roku Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych. Tym samym nasza uczelnia przystąpiła do grona tych szkół wyższych, które od wielu lat posiadają w swej ofercie kierunek rzeźba. Raczej nie chodzi tu o dodanie następnej dyscypliny do programu olimpijskiego, lecz o przypomnienie lub uświadomienie, że rzeźba jest dziedziną twórcz...

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz

ASP we wszelkich przedsięwzięciach, w tym w organizacji warsztatów i plenerów studenckich. rezultatem podjętej przez nasz wydział współpracy międzyuczelnianej było powołanie w 2014 roku akademickiego centrum designu, którego istotą jest integrowanie środowiska projektowego uczelni artystycznych w polsce, zaś głównym celem dążenie do komercjalizacji rynku proje...

Jane Przybysz

Jane Przybysz otrzymała tytuł doktora w Katedrze Performatyki Uniwersytetu w Nowym Jorku. W centrum jej zainteresowań naukowych znajdowały się kobiety i teatr, co skłoniło ją do zajęcia się tkaniną - dziedziną twórczości w której kobiety osiągnęły mocną pozycję. Jane Przybysz przez 13 lat pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Tkaniny w San Jose (San Jose Museum of Quilts and Textiles), gdzie była jedną ze współorganizatorek Festiwalu Sztuki i Technolog...

Pavel Noga

Pavel Noga pracuje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Ostrawie. Jest autorem wielu artykułów poświęconych dziedzinie projektowania graficznego, które były publikowane w czeskiej i słowackiej prasie branżowej, jak również książek ‘Design on the Road’ (Projektowanie w drodze), ‘Typographic Poster’ (Typoplakat) i kilku podręczników na temat typografii, grafiki komputerowej, identyfikacji wizualnej i historii projektowa...

Hiromi Inayoshi

ASP, co władze uczelni przyjęły z nieskrywaną radością. uroczyste przekazanie logotypu odbyło się 20 grudnia 2013 r. w auli centrum promocji mody ASP. znak został przekazany na ręce rektor akademii sztuk pięknych im. władysława strzemińskiego w Łodzi, prof. jolanty rudzkiej habisiak. w maju 2014 r. w akad...

Zbyněk Janáček

Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw "Profil" oraz "Sfinga". Od 1991 roku prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczosci artystycznej. Zbyněk Janáček w 1998 roku habilitował się w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest dzieka...

UTOPIA – DYSTOPIA – ATOPIA

ASP w Łodzi (koncept z mody) kazimierz piotrowski / kurator monika krygier, wojciech leder / współpraca wernisaż / 21.01.2016 godz. 13.00 andrzej chętko / appearance w centrum promocji mody osta...

Pierwsza siedziba PWSSP w Łodzi

Kamienica przy ul. Narutowicza 77 była pierwszą siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Budynek pochodzący z 1925 roku wzniesiony został jako kamienica mieszkalna, jednak wkrótce przeznaczony został na potrzeby edukacyjne. Pracownie artystyczne, sale wykładowe, biblioteka wypełniły część parteru, drugie piętro oraz ostanią kondygnację, ponieważ pozostałą część budynku zajmowała Szkoła Przemysłu Artystycznego, Ognisko Sztuk Plastycznych ...

Amicus Academiae dla Maksymiliana Celedy

Uroczystościom inauguracji roku akademickiego 2007/2008 towarzyszyło wręczenie statuetki Amicus Academiae dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maksymilianowi Celedzie. Było to pierwsze honorowe wyróżnienie Przyjaciela Akademii. Projekt statuetki wykonała absolwentka uczelni Dorota Herbik. ...

70 lat ASP w Łodzi

ASP.lodz.pl...

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy siedemdziesięciolecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: prof. Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Szczepan Miłosz Konsul Honorowy Austrii w Łodzi prof. Krzysztof Skotnicki Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi Krzysztof Apostolidis Kons...

Patronat Honorowy

Patronant honorowy nad obchodami siedemdziesiątej rocznicy założenia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ...

Kalendarium głównych uroczystości jubileuszowych z okazji 70-leciaASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ASP w Łodzi wręczenie doktoratu honoris causa jerzemu skolimowskiemu, aula cpm, ASP wernisaż ekspozycji prezentującej fotografie z życia jerzego skolimowskiego, galeria kobro, ASP wernisaż wystawy „jer...

Amicus Academiae dla Hanny Zdanowskiej

ASP w realizacji projektów wymagających wsparcia unii europejskiej. uroczystość wręczenia statutetki amicus academiae autorstwa doroty herbik odbyła się podczas inauguracji roku akademickeigo 2009/2010 w muzeum miasta Łodzi....

Amicus Academiae dla Józefa Kaczmarka

ASP w uniejowie. autorką projektu stautetki amicus academiae jest dorota herbik....

Amicus Academiae dla Norberta Zawiszy

ASP oraz owocującą wieloma wspólnymi przedsięwzięciami współpracę akademii z centralnym muzeum włókiennictwa w Łodzi....

Wiesław Garboliński rektor 1975-1981  

nowa siedziba uczelni wzniesiona wg projektu Bolesława Kardaszewskiego przy ul. Wojska Polskiego 121 egzaminy wstępne przeprowadzone są w nowym gmachu, następuje przeniesienie tu Wydziału Projektowania i administracji (1976) do nowego gmachu przenosi sie Wydział Grafiki (1977) głęboka reforma strukturalna i programowa, następuje likwidacja Studium Kształcenia Podstawowego, Wydział Grafiki zostaje przekształcony w Wydział Grafiki i Malarstwa (1978) odbywa się formalne przejęc...

Ryszard Hunger rektor 1987-1993

odbywa się uroczystość nadania PWSSP imienia Władysława Strzemińskiego (23 kwietnia 1988) utworzenie Wydziału Form Przemysłowych w łódzkich uczelniach, w tym PWSSP, odbywa się strajk okupacyjny na rzecz legalizacji Niezależnego Związku Studentów (1989) ...

Marian Wimmer dyrektor 1948-1949

uczelnię wizytuje wiceminister Włodzimierz Sokorski i dyrektor Dep. Szkolnictwa Artystycznego MKiS Bohdan Urbanowicz, wizytacji towarzyszy wystawa prac studenckich, konferencja wykladowców Wydziału Włókienniczego z wizytatorami i przedstawicielami przemysłu lekkiego Wydział Włókienniczy przenosi się do lokalu przy ul. Piotrkowskiej 167 ...

Stefan Wegner rektor 1949-1950

Stefan Wegner w roku akademickim 1949/1950 pełnił funkcję dyrektora, a następnie rektora uczelni. w trakcie pełnienia tychże funkcji następuje: wprowadzenie tytułów rektora, prorektora, dziekana, prodziekana powstaje komitet budowy gmachu PWSSP (lokalizacja przewiduje zbieg ulic Narutowicza i Uniwerswyteckiej) Katalog artystów Gazeta Wyborcza...

Stanisław Borysowski rektor 1950-1951

powołano Wydział Architektury następuje likwidacja Wydziału Plastyki Przestrzennej Departament Szkolnicywa Artystycznego MKiS powiadamia o odłożeniu budowy nowego gmachu uczelni, a następnie o skreśleniu budowy z planu ...

Roman Modzelewski rektor 1951-1963

MKiS decyduje o stopniowej likwidacji Wydziału Architektury Wnętrz (1952) rozpoczyna się organizacja szkolnych pracowni doświadczalnych (1952) PWSSP staje się jednostką jednowydziałową (1955) uczelnia pozyskuje nowe lokale w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 167, ul. Kopcińskiego 54, ZPB im. J. Stalina (1951), następnie przy ul. Piotrkowskiej 89 (1954), a także przy ul. Narutowicza 125 (1957) związki uczelni z przemysłem owocują powołaniem włókienniczych komóre...

Zdzisław Głowacki rektor 1963-1971

Zdzisław Głowacki od roku 1963 pełnił funkcję rektora uczelni przez 8 lat. W trakcie sprawowania tej funkcji zostały podjęte poniższe decyzje: powstaje nowa koncepcja lokalizacji gmachu PWSSP przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Strykowskiej (1962) wmurowanie tablicy upamiętniającej Władysława Strzemińskiego, wg projektu M. Szadkowskiego, na budynku PWSSP przy ul. Nautowicza 77 (1963) Rada Główna Szkolnictwa uchwala utworzenie wydziałów ubioru i tkaniny (1...

Roman Artymowski rektor 1971-1975

wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy gmach PWSSP (1971) przeprowadzenie reformy strukturalnej i programowej (1971) zaakceptowanie projektu tehnicznego nowego gmachu (1972) 30-lecie istnienia PWSSP ...

Krystyn Zieliński rektor 1981-1987

strajk solidarnościowy z radomską WSI (1981) powołanie Instytutu Fom Przemysłowych na prawach wydziału, dyrektorem zostaje doc. Jerzy Derkowski (1983) nominacja Stanisława Fijałkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego, pierwsza w dziejach PWSSP (1983) obchody 40 rocznicy powołania PWSSP w Łodzi (1985) zostaje powołany nowy Wydział Wychowania Plastycznego, kieruje nim Zdzisław Głowacki (1985) Sejm na wniosek Komisji Kultury i Komisji Prac Ustwodawczych nadaje PWSSP imie W...

Jerzy Treliński rektor 1993-1999

pierwsza edycja Gali Dyplomowej Katedry Ubioru (1995) uczelnia otrzymała status Akademii Sztuk Pięknych (1996) nadanie tytułu honoris causa Magdalenie Abakanowicz (1998) ...

Stanisław Łabęcki rektor 1999-2005  

ASP rocznik - prime time (2000) nadanie tytułu doktora honoris causa jerzemu grzegorzewskiemu (2001) nadanie tytułu doktora honoris causa stanisławowi fijałkowskiemu (2002) nadanie tytułu doktora honoris causa andrzejowi turowskiemu (2004) ...

Grzegorz Chojnacki rektor 2005-2012

powołanie Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (2005) modernizacja instalacyjna i funkcjonalna budynku uczelni (2006-2008) pozyskanie funduszy na remont i rozbudowę uczelni utworzenie Cyfrowego Centrum Rozwoju Nauki "CYCERON" rozpoczęcie budowy Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki podjęcie współpracy z Domem Pracy Twórczej w Uniejowie (2010) utworzenie Laboratorium Działań Artystyc...

Jolanta Rudzka-Habisiak rektor 2012-2020

ASP przy ul. piotrkowskiej 68 (2015) nadanie tytułu doktora honoris causa junko koshino (2015) 2016-2020 utworzenie wydziału malarstwa i rysunku (2017) one asia - wspólny projekt z one asia foundation skłądający się z konkursu dla studentów, cyklu wykładów oraz wystawy konkursowej (2017) odnowienie przekazanego przez radę miasta i prezydent Łodzi budynku na księżym mł...

Gmach uczelni przy ul. Wojska Polskiego 121

ASP przy ul. wojska polskiego 1211948m. wimmer , j. kahl, s. wegner i b. hillebrandt opracowują projekt planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami narutowicza, wierzbową i kopcińskiego pod nowy gmach pwssp, prace zostają jednak wstrzymane z braku środków finansowych30 marca 1949podczas wizytacji wiceminister włodzimierz sokorski i dyrektor departamentu szkolnictwa artystyczneg...

Amicus Academiae dla Tomasza Łyska

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Tomasz Łysek otrzymał honorowe wyróżnienie Amicus Academiae podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015. Rektor Jolanta Rudzka-Habisiak wręczyła statuetkę dziękując za ogromne wsparcie działań artystycznych Akademii mających na celu propagowanie ekologii. Projekt statuetki wykonała Dorota Herbik....

Amicus Academiae dla  Andrzeja Wodzyńskiego

Podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Prezez Fabryki Caremika Tubądzin Andrzej Wodzyński otrzymał honorowe wyróżnienie Amicus Academiae. Tytuł Przyjaciela Akademii był podziękowaniem za wkład włożony w budowę relacji między procesem projektowym a biznesem oraz za wsparcie organizacji obchodów 70-lecia uczelni. Autorem projektu statuetki był dr hab. Janusz Czumaczenko....

Amicus Academiae dla Hanny Zdanowskiej

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska otrzymała statuetkę Amicus Academiae już po raz drugi. Wyróżnienie było uhonorowaniem wieloletniej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Statuetkę w imieniu Pani Prezydent odebrał Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Autorem projektu statuetki jest dr hab. Janusz Czumaczenko....

Władysław Strzemiński

ASP w Łodzi nieznane zdjęcia strzemińskiego dzieje.pl wladyslaw strzeminski retrospective at ms2 kobro y strzemiński. prototipos vanguardistas https://vod.tvp.pl/video/niebieskie-kwiaty-film-o-milosci-katarzyny-kobro...

Profesor Stefan Krygier

ASP), gdzie studiował w latach 1945-50 (wydział malarstwa) i pod kierunkiem władysława strzemińskiego (wydział plastyki przestrzennej), następnie (od 1957) prowadził pracownię grafiki...

Roma Hałat

Romana Hałat, również Roma Hałat (ur. 3 stycznia 1937 w Bydgoszczy, zm. 27 maja 2012 w Łodzi) – polska malarka współczesna, wieloletnia wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.Roma Hałat urodziła się w Bydgoszczy 3 stycznia 1937 roku. W 1955 roku zdała maturę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i egzaminy wstępne na studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnej Akademii Sztuk Pięknych i...

 Fundament

ASPekt prezentowanych postaci – rękopisów oraz autorskich tekstów drukowanych, nagrań dźwiękowych, dokumentacji fotograficznej, rejestracji filmowej i wideo.w murach uczelni zabrzmiały ponownie głosy wielu dawnych profesorów, znów można było zobaczyć ich twarze, wspomnieć ich słowa. nie było to pełne kompendium wiedzy o wspominanych artystach, a jedynie okazja do...

Teresa Tyszkiewicz

Teresa Tyyszkiewicz urodziła się w Krakowie w 1906 r. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 r. była związana z łódzką uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 1978 r. Zmarła w w Łodzi w 1992 r. culture.pl Ród Ledóchowskich magazynszum.pl atlassztuki.pl ...

Lech Kunka

Lech Kunka, jeden z najwybitniejszych łódzkich artystów i pedagogów, związany był z łódzką uczelnią artystyczną w latach 1962-1978. kunka.art.pl muzeum-lodz.pl artysci-lodzkie.pl culture.pl ninateka.pl...

Janina Tworek-Pierzgalska

ASP.lodz.pl wybrana bibliografia: janina tworek pierzgalska: 1933-1983 / [opracowanie i redakcja aleksandra mańczak; teksty: jolanta rudzka habisiak, irena huml, janina tworek-pierzgalska, teresa tyszkiewicz, danuta wróblewska; tłumaczenie magdalena maciaszczyk, grażyna budzińska, agnieszka grochulska]. Łódź: akademia sztuk pięknych im. władysława strzemińskiego, [2015]. praco...

Antoni Starczewski

ASP.lodz.pl oprac. a.p. wybrana bibliografia:antoni starczewski 1924-2000: malarstwo, rzeźba ceramiczna, tkanina, grafika, rysunek, instalacje, nagrania, dokumentacja / [red. kat. andżelika wesołek, marcin bauer, andrzej miastkowski]. Łódź: muzeum sztuki, 2002....

Roman Modzelewski

ASP.lodz.pl...

Jarosława Suchan

Amicus Academiae dla Jarosława Suchana...

Bogusław Balicki

ASP w Łodzi jak i również dziekanem zarówno w ASP jak i później w ahe) był asystentem w latach 1962-70 w pracowniach kompozycji i malarstwa (w katedrze kompozycji i podstaw architektury) prowadzonych przez prof. stanisława fijałkowskiego i prof. krystyna zielińskiego.równocześnie z dzia...

Henryk Strumiłło

http://www.henrykstrumillo.com/index.php/kontakt/...

Andrzej A. Sadowski

ASP Łódź2012-13 galeria zpap „i piętro”, opole2013 galeria sztuki współczesnej, włocławek2014 galeria sztuki „amcor”, Łódź2015 „hiperpejzaż współczesności – retrospektywa 1970-2015, galerie miejskie w Łodzi2017 galeria sztuki sceny plastycznej kul w lublinie „andrzej a. sadowski – malarstwo” (wystawa pośmiertna) ...

Amicus Academiae dla Michała Stysia

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 honorowe wyróżnienie Amicus Academiae przyznano dwóm osobom. Jedną z nich był Michał Haze, prezes firmy Mikomax Meble Biurowe s.c. oraz prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który został doceniony jako inicjator nadzwyczajnej współpracy pomiędzy biznesem i uczelnią artystyczną. Autorką projektu nowej statuetki Amicus Academiae iest Ewa Kostrzewska. inauguracja roku akademickiego 2018/2019 ...

Michał Styś kolejnym laureatem Amicus Academiae

ASP. nową statuetkę amicus academiae zaprojektowała ewa kostrzewska. inauguracja roku akademickiego 2018/2019...

Tytuł doktora honoris causa łódzkiej ASP dla Jerzego Antkowiaka

ASP w Łodzi z wnioskiem dotyczącycm nadania tytułu doktora honoris causa zbigniewowi jerzemu antkowiakowi. jest to dla nas wielka przyjemność i zaszczyt, tym bardziej, że po raz pierwszy w naszym kraju to wyróżnienie otrzyma kreator mody. właśnie dobiega końca spektakularna, jubileuszowa wystawa poświęcona twórczości zbigniewa jerzego antkowiaka, którą od kilku m...