WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: Zbyněk Janáček

Zbyněk Janáček

Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw "Profil" oraz "Sfinga". Od 1991 roku prowadził zajęcia na Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczosci artystycznej. Zbyněk Janáček w 1998 roku habilitował się w dziedzinie sztuk plastycznych na Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Obecnie jest dzieka...