WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: Wydział Tkaniny i Ubioru

Krystyna Jaguczańska-Śliwińska

Krystyna Jaguczańska-Śliwińska, profesor zwyczajny sztuk plastycznych, ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. W latach 1996-1999 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki i Promocji, kierowała Katedrą Druku, w latach 1999-2002 jako kierownik Pracowni Projektowania Druku na Tkaninie stworzyła autorski program traktujący o wieloaspektowości formy tkaniny drukowanej. W roku 1980 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki...

Wydział Tkaniny i Ubioru

Wydział Tkaniny i Ubioru jest najstarszą jednostką łódzkiej uczelni. jego początki sięgają roku akademickiego 1946/1947 – wówczas nosił on nazwę: wydział włókienniczy, a jego kierownikiem był prof. leon ormezowski. w skład pierwszego wydziału włókienniczego wchodziły następujące jednostki: zakład druku na tkaninie, prowadzony przez prof. marię obrębską-...