WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: GiM

Historia Wydziału Grafiki i Malarstwa

Powołanie w roku akademickim 1971/1972 Wydziału Grafiki w PWSSP w Łodzi, stało się ważnym wydarzeniem w programie edukacyjnym i życiu Uczelni. I chociaż nastąpiło ponad ćwierć wieku po powołaniu Szkoły (1945), temat nauczania grafiki warsztatowej i projektowej był od dawna ważnym wątkiem w dyskusjach i działaniach pedagogów. Już w latach czterdziestych i pięćdziesiątych podejmowano próby wyodrębnienia Zakładu Grafiki w ramach Wydziału Plastyki Przestrz...