WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY: 70 lat ASP

70 lat ASP w Łodzi

Rok 2015 był wyjątkowym rokiem. Akademia obchodziła 70 rocznicę swojego istnienia. Była to okazja do podsumowania dotychczasowego dorobku uczelni, uhonorowania pamięci wybitnych założycieli szkoły, nieżyjących profesorów, emerytowanych i obecnych pracowników, spotkań absolwentów i studentów. Okres ten wypełniły wystawy, spotkania, pokazy, konferencje uświadamjające dokonania pokoleń tworzących ducha Akademii. ...

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy siedemdziesięciolecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi: prof. Małgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Szczepan Miłosz Konsul Honorowy Austrii w Łodzi prof. Krzysztof Skotnicki Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Łodzi Krzysztof Apostolidis Kons...

Patronat Honorowy

Patronant honorowy nad obchodami siedemdziesiątej rocznicy założenia Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska ...

Kalendarium głównych uroczystości jubileuszowych z okazji 70-leciaASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

05.03.2015rozpoczęcie obchodów – uroczysty Senat ASP w Łodzi wręczenie doktoratu honoris causa Jerzemu Skolimowskiemu, aula CPM, ASP wernisaż ekspozycji prezentującej fotografie z życia Jerzego Skolimowskiego, Galeria Kobro, ASP wernisaż wystawy „Jerzy Skolimowski. Malarstwo”, Ośrodek Propagandy Sztuki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, kurator: prof. Tomasz Chojnacki 17.03.2015wykłady i warsztaty przygotowane przez paryskich grafików projektantów:...

 Fundament

W dniach 22 października – 5 listopada 2015 r. w Galerii Kobro Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prezentowana była wystawa pt. “Fundament”, której autorami i kuratorami byli dr Magdalena Soboń i dr Artur Chrzanowski.Wystawa była wspomnieniem o zmarłych profesorach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W formie audiowizualnej instalacji przypomniane zostały postawy artystyczno-dydaktyczne z okresu 70 lat historii Uczelni. W wystawie zos...