WMASP DZIAŁ PANTEON ASP
zamknij
2012/20

Pavel Noga

Pavel Noga pracuje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie w Ostrawie. Jest autorem wielu artykułów poświęconych dziedzinie projektowania graficznego, które były publikowane w czeskiej i słowackiej prasie branżowej, jak również książek ‘Design on the Road’ (Projektowanie w drodze), ‘Typographic Poster’ (Typoplakat) i kilku podręczników na temat typografii, grafiki komputerowej, identyfikacji wizualnej i historii projektowania graficznego. Organizuje i koordynuje międzynarodowe warsztaty i wystawy z dziedziny projektowania graficznego, szczególnie często angażując się w czesko-polskie projekty.

Pavel Noga jest absolwentem Akademii Sztuki, Architektury i Projektowania w Pradze (otrzymał tytuł Magister Artist w 1996 roku) oraz Akademii Sztuki i Projektowania w Bratysławie (tytuł dr. w 1998), gdzie w 2013 roku otrzymał tytuł dr. hab. Brał udział w wyjeździe studyjnym do Akademii Sztuk Pięknych w Rotterdamie. Od czasu ukończenia studiów pracuje jako grafik. Realizuje różnorodne projekty: od druków komercyjnych poprzez okładki książek po identyfikację wizualną. Brał udział w znaczących konkursach i wystawach plakatu, m.in.: Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, Triennale Plakatu w Trnawie, wystawie ‘in.print.out’ w Wiedniu czy Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Tajpej.
dodaj komentarz