WMASP DZIAŁ PANOPTICUM
zamknij
2012/20

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego

 Konkurs im. Władysława Strzemińskiego to najstarsze i najbardziej prestiżowe wydarzenie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Mogą w nim uczestniczyć studenci ASP w Łodzi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I stopnia (III rok), II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (III-V rok). Celem konkursu jest stymulacja procesu twórczego oraz konfrontacja osobowości jego uczestników. Odbywa się to poprzez prezentację swoich prac oraz wyróżnienie tych najbardziej oryginalnych i wartościowych, powstałych w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim.

Inicjatorem konkursu, który odbywa się od 1983r., był prof. Andrzej Gieraga. Rozrastanie się imprezy skłoniło organizatorów do jej podziału, przy czym w 2006r. konkurs wchłonął inną imprezę uczelnianą PROJEKT i od tego czasu odbywa się w dwóch edycjach tematycznych: Sztuki Piękne i Projekt.

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne obejmuje swoim zakresem dyscypliny: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa i fotografia artystyczna. Edycja Projekt skupia się na: projektowaniu ubioru, biżuterii, tkaniny; form przemysłowych, grafice projektowej, wzornictwie.

Najlepsze prace wybiera komisja składająca się z: Rektora ASP, pedagogów uczelni, artystów-plastyków, animatorów kultury, krytyków sztuki i przedstawicieli władz miasta. Odrębnie nagradzane są prace wybierane przez instytucje kultury, galerie, firmy czy osoby prywatne.

Od 1993r. konkursowi towarzyszy katalog. Obecnie nagrodzone prace prezentowane są w Miejskiej Galerii Sztuki – Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi (Sztuki Piękne) lub w Fabryce Sztuki w Łodzi (Projekt).

(kw)

PLIKI DO POBRANIA

dodaj komentarz